دفاتر تکرنگ

طرح کلاسیک

سیم آبکاری شده

دو طرف سیم‌ها گره خورده

بستن
مقایسه